Bất Động Sản Nổi Bật

Giá: 4.2 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 8.2 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Thanh Khê
Giá: 3.7 tỷ
Diện tích : 92.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 4.1 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 4.32 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 4.1 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 2.95 tỷ
Diện tích : 70.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
X
X
GỌI ĐIỆN