Bất Động Sản

Giá: 1.8 tỷ
Diện tích : 142.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích : 80.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 3 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 6 tỷ
Diện tích : 80.00 m2
Vị trí : Thanh Khê
Giá: 5 tỷ
Diện tích : 75.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
X
Tư Vấn
X
GỌI ĐIỆN