Bất Động Sản

Giá: 1.8 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 4.1 tỷ
Diện tích : 112.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 1.7 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích : 83.00 m2
Vị trí : Hải Châu
Giá: 1.8 tỷ
Diện tích : 142.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích : 80.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 3 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 6 tỷ
Diện tích : 80.00 m2
Vị trí : Thanh Khê
X
X
GỌI ĐIỆN