Đất Dự Án

Giá: 3 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích : 132.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.47 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.45 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích : 157.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 2.65 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 2.85 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
X
X
GỌI ĐIỆN