Bất Động Sản

Giá: 8.2 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Thanh Khê
Giá: 3.7 tỷ
Diện tích : 92.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 4.1 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 4.32 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 2.95 tỷ
Diện tích : 70.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 6 tỷ
Diện tích : 133.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 4.15 tỷ
Diện tích : 90.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu

Ký gửi đất
X
Tư Vấn
X
1
Bạn cần hỗ trợ?