Bất Động Sản

Giá: 8 tỷ
Diện tích : 2000.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 5 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Thanh Khê
Giá: 2 tỷ
Diện tích : 80.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 3 tỷ
Diện tích : 94.00 m2
Vị trí : Hải Châu
Giá: 5.4 ngàn
Diện tích : 180.00 m2
Vị trí : Hải Châu
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích : 97.00 m2
Vị trí : Thanh Khê
Giá: 1.55 tỷ
Diện tích : 130.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 400 triệu
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Hòa Vang
X
X
GỌI ĐIỆN