Bất Động Sản

Giá: 3 tỷ
Diện tích : 94.00 m2
Vị trí : Hải Châu
Giá: 5.4 ngàn
Diện tích : 180.00 m2
Vị trí : Hải Châu
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích : 97.00 m2
Vị trí : Thanh Khê
Giá: 1.55 tỷ
Diện tích : 130.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 400 triệu
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Hòa Vang
Giá: 400 triệu
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Hòa Vang
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 30.5 triệu
Diện tích : 164.50 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
X
Tư Vấn
X
GỌI ĐIỆN