Bất Động Sản

Giá: 1.1 tỷ
Diện tích : 73.00 m2
Vị trí : Sơn Trà
Giá: 2 tỷ
Diện tích : 75.00 m2
Vị trí : Sơn Trà
Giá: 1.19 tỷ
Diện tích : 75.00 m2
Vị trí : Sơn Trà
Giá: 2.5 tỷ
Diện tích : 62.00 m2
Vị trí : Hải Châu
Giá: 4.7 tỷ
Diện tích : 103.00 m2
Vị trí : Sơn Trà
Giá: 370 triệu
Diện tích : 50.00 m2
Vị trí : Hải Châu
Giá: 295 triệu
Diện tích : 35.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 1.05 tỷ
Diện tích : 60.00 m2
Vị trí : Sơn Trà
Giá: 2 tỷ
Diện tích : 86.00 m2
Vị trí : Sơn Trà
X
X
GỌI ĐIỆN