Bất Động Sản

Giá: 1.55 tỷ
Diện tích : 138.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 250 triệu
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 3.3 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 1.58 tỷ
Diện tích : 108.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 7.3 tỷ
Diện tích : 136.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 3.8 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 1.65 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 3.6 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
X
X
GỌI ĐIỆN