Bất Động Sản

Giá: 25 tỷ
Diện tích : 178.00 m2
Vị trí : Hải Châu
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 6 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 32 tỷ
Diện tích : 200.00 m2
Vị trí : Thanh Khê
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 8.2 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Thanh Khê
X
X
GỌI ĐIỆN