Bất Động Sản

Giá: 1.3 tỷ
Diện tích : 218.00 m2
Vị trí : Hòa Vang
Giá: 1.8 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 4.1 tỷ
Diện tích : 112.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 1.7 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích : 83.00 m2
Vị trí : Hải Châu
Giá: 1.8 tỷ
Diện tích : 142.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích : 80.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 3 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ

Ký gửi đất
X
Tư Vấn
X
1
Bạn cần hỗ trợ?