Bất Động Sản

Giá: 4.2 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 2.18 tỷ
Diện tích : 90.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 3.65 tỷ
Diện tích : 72.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 7 tỷ
Diện tích : 285.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 4 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 3.8 tỷ
Diện tích : 77.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích : 119.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 3.85 tỷ
Diện tích : 90.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
X
X
GỌI ĐIỆN