Bất Động Sản

Giá: 1.7 tỷ
Diện tích : 167.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 4 tỷ
Diện tích : 200.00 m2
Vị trí : Hải Châu
Giá: 7.9 tỷ
Diện tích : 125.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 1.85 tỷ
Diện tích : 70.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 1.3 tỷ
Diện tích : 218.00 m2
Vị trí : Hòa Vang
Giá: 1.8 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 4.1 tỷ
Diện tích : 112.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 1.7 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích : 83.00 m2
Vị trí : Hải Châu
X
Tư Vấn
X
GỌI ĐIỆN