Bất Động Sản

Giá: 3.89 tỷ
Diện tích : 58.00 m2
Vị trí : Thanh Khê
Giá: 600 triệu
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Thanh Khê
Giá: 1.6 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 1.45 tỷ
Diện tích : 68.00 m2
Vị trí : Sơn Trà
Giá: 1.1 tỷ
Diện tích : 73.00 m2
Vị trí : Sơn Trà
Giá: 2 tỷ
Diện tích : 75.00 m2
Vị trí : Sơn Trà
Giá: 1.19 tỷ
Diện tích : 75.00 m2
Vị trí : Sơn Trà
Giá: 2.5 tỷ
Diện tích : 62.00 m2
Vị trí : Hải Châu
X
Tư Vấn
X
GỌI ĐIỆN