Đất Dự Án

Giá: 7 tỷ
Diện tích : 200.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 3.7 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 3.8 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích : 80.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 0
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 1000 triệu
Diện tích : 72.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
X
X
GỌI ĐIỆN