Đất Dự Án

Giá: 2.8 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.85 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích : 161.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.93 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.65 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
X
X
GỌI ĐIỆN