Đất Dự Án

Giá: 2.55 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 3.3 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 3.7 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 2.48 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.59 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.65 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.64 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 4 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
X
X
GỌI ĐIỆN