Đất Dự Án

Giá: 2.72 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 2.52 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.47 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Liên Chiểu
Giá: 2.65 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 3.35 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích : 105.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 3 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
X
X
GỌI ĐIỆN