Đất Dự Án

Giá: 2.5 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.95 tỷ
Diện tích : 110.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 3.32 tỷ
Diện tích : 122.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Ngũ Hành Sơn
Giá: 2.5 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ

Nam Hòa Xuân giá tốt

15/10/2020

Nam Hòa Xuân giá tốt

Giá: 2.5 tỷ
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 1.55 tỷ
Diện tích : 130.00 m2
Vị trí : Cẩm Lệ
Giá: 400 triệu
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Hòa Vang
Giá: 400 triệu
Diện tích : 100.00 m2
Vị trí : Hòa Vang
X
X
GỌI ĐIỆN